Middels een lokale campagne zullen 55-plussers gestimuleerd worden om alleen of samen met anderen meer te gaan bewegen en gezonder te eten.
Initiatiefnemers zijn Zorggroep Meander, het UMCG, de RUG en de Hanzehogeschool. fotografie: Reyer Boxem, webbouw en copy: Bruna & Bruna

www.goudleven.nl