C4Youth is een netwerkorganisatie waarin medewerkers van praktijkinstellingen, kennisinstellingen, opleidingen, provincie en gemeenten kennis en kunde delen Kennisuitwisseling tussen professionals die werken in de zorg voor kinderen en adolescenten (0-23 jaar) met gedragsmatige en emotionele problemen: beleid, onderzoek, praktijk en opleiding.

www.c4youth.nl

See video
See video